Luottamustehtävät

 

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto. Sen jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Valtuusto päättää mm. rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveroäyrin suuruudesta. Se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Valtuusto valitsee myös kirkkoneuvoston jäsenet, jotka valmistelevat valtuustossa päätettävät asiat.

 

Seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelimenä on kirkkoneuvosto, joka johtaa seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Se myös valitsee muutamaa poikkeusta lukuunottamatta seurakuntien yhteiset työntekijät.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja kokousten pöytäkirjat vuoden 2024 alusta löydät viralliselta ilmoitustaululta. Vanhemmat pöytäkirjat löytyvät kohdasta pöytäkirjat