"Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi" (Ps. 23:4).

Nämä ohjeet pysyvät  voimassa 25.4.20210 saakka Oulun tuomiokapitulin antaman suosituksen mukaisesti! Koronatilanne saattaa muuttua nopeastikin alueellisesti. Kirkkoherralta saa tiedon viimeisimmistä sovellettavista ohjeista liittyen seurakunnan toimintaan.

1) Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

 Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Jumalanpalvelukset toimitetaan Alavieskan kirkossa normaaliin aikaan ilman paikan päällä olevaa seurakuntaa. Kirkkotilassa voi olla enintään 10 jumalanpalveluksen toimittamiseen osallistuvaa työntekijää tai seurakuntalaista. Jumalanpalvelukset ovat toistaiseksi sanajumalanpalveluksia. Jumalanpalvelukset  välitetään suoratoistona  nettiradion ja Alavieskan seurakunnan Facebook - sivujen kautta (ns. live stream). Kirkollisissa toimituksissa voi olla samanaikaisesti paikalla 10 osanottajaa ja lisäksi pappi, kanttori ja suntio. Poikkeuksen tekee hautaan siunaaminen, vihkiminen tai kaste, jossa pastoraalisen harkinnan (kirkkoherran erillinen päätös) perusteella voi olla hieman enemmän osanottajia, jos 2 metrin turvavälejä ja muita turvaohjeita kyetään noudattamaan. Tilaisuuden tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa olla koordinaatioryhmän ohjeen mukaisesti ”pienimuotoinen”. Edellä sanottu pätee myös seurakunnan tiloissa oleviin muistotilaisuuksiin. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa. Tämä koskee myös kasteita. Seurakunnan työntekijöiden ei ole mahdollista osallistua muistotilaisuuksiin. Kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Kirkollisissa toimituksissa osanottajat ja henkilökunta käyttävät maskeja. Osanottajat vastaavat itse maskeista (seurakunnan on myös pieni määrä varalla maskeja tarjolle seurakuntien tiloissa tapahtuvia toimituksia varten). Tarjolla on mahdollisuus käsien desinfioimiseen, josta tulee aina huolehtia.

2) Konsertit ja musiikkitilaisuudet

Konsertteja ei voida järjestetä tämän ohjeen voimassa olon aikana yleisötilaisuuksina. 

3) Seurakuntien kokoava viikkotoiminta

Aikuisten kokoava toiminta ja pienryhmätoiminta on edelleen keskeytyksissä. Lasten ja nuorten pienryhmätoiminnasta tiedotetaan ryhmiä erikseen. On hyvä huomata, että kasvomaskin käyttöä suositelleen vastedes kaikille yli 12 vuotta täyttäneille.

Alavieskan kirkkoherra Erkki Lavanti