Tuomiokapitulin ohjeet seurakunnille ajalle 23.12.2021 – 31.1.2022

Aluehallintoviraston antamat kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisia tilaisuuksia, vaan kyse on kirkon omilla päätöksillä seurakunnille annetuista ohjeista. Uskonnon harjoituksen mahdollistaminen on oleellinen tekijä ihmisten jaksamisen ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten merkityksestä on keskusteltu viranomaisten kanssa ja sieltä on nimenomaan korostettu näiden merkitystä jaksamisen ja kriisinkestävyyden näkökulmasta.

Tuomiokapituli ohjeistaa, että jumalanpalveluksissa  ja kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste), käytettävään tilaan voidaan ottaa sisälle 1/4 tilan enimmäiskapasiteetista. Näin Alavieskan kirkkoon voidaan ottaa paikalle 80 seurakuntalaista.

Alavieskan seurakunta huolehtii järjestämiensä tilaisuuksien terveysturvallisuudesta. Tähän vastuuseen kuuluu myös tilaisuuksiin osallistuvien riittävistä etäisyyksistä huolehtiminen. Terveysturvallisuuden turvaamiseksi kiinnitämme erityistä huomiota seuraaviin toimenpiteisiin:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

 3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. Tilaisuuksissa on vahva maskisuositus.

Laulamisen määrää on hyvä rajoittaa tarkastelemalla yhteislaulujen säkeistömääriä ja osin korvaamalla yhteislauluja esityskappalaeilla. Ehtoollisenjaossa tulee noudattaa erityisen tarkkaa hygieniaa.

Täältä linkki Oulun tuomiokapitulin seurakunnille antamiin ohjeisiin.